Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada

De la
pînă la
Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiectePersoane abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat
1Universitatea de Stat din Moldova157109
2Universitatea Tehnică a Moldovei13045
3Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“128117
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM1133
5Institutul de Chimie al AŞM7515
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM605
7Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM46
8Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM4511
9Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi4411
10Institutul de Zoologie al AŞM4413
11Centrul Naţional de Sanătate Publică424
12Universitatea Agrară de Stat din Moldova4114
13Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare398
14Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 3716
15Gradina Botanică (Institut) a AŞM356
16Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM34
17Institutul de Filologie al AŞM333
18Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM31
19Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM303
20IMSP Institutul Oncologic305
21Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău2740
22Academia de Studii Economice din Moldova2639
23Universitatea de Stat din Tiraspol2518
24IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“245
25Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM2411
26Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM23
27Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM239
28IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii225
29Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”193
30Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“19
31Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM184
32Institutul de Energetica al AŞM17
33IMSP Institutul de Cardiologie176
34Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM162
35Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei15
36Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM15
37IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie154
38Institutul de Istorie al AŞM141
39Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie13
40Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM1310
41Academia de Ştiinţe a Moldovei12
42Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei127
43Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM128
44IMSP Spitalul Clinic Republican10
45Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“10
46Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM10
47IMSP Institutul de Medicină Urgentă10
48Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova918
49Firma „Bodiul-ARA“8
50Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.84
51Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală7
52Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“71
53Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP7
54Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice7
55Institutul de Tehnologii Alimentare6
56Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară67
57Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală6
58Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe6
59Fondul „AGROINVEST“6
60I.M. S.A. Uzina „Topaz”5
61RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice5
62Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei5
63Necunoscută, Moldova4
64Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”4
65Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv4
66Academia de Administrare Publică36
67Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova32
68Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice323
69Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei3
70Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“3
71Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă3
72ÎS „Aselteh” 3
73SRL Triodor3
74"MOLDAGROTEHNICA" S.A.3
75Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie3
76Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“3
77S.A. „Seminte Agro“2
78Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
79Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
80Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe2
81Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”2
82Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
83TOMAI-VINEX SA2
84Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“1
85Goliat-Vita SRL1
86Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova1
87Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
88"Molfarmgrup" S.R.L.1
89IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie1
90SRL Artproeco1
91Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
92"HYGIEACOM" SRL1
93S.R.L. Azamet-Pro1
94Salonix-Teh SRL1
95Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice "ACVAGENRESURS" Filială a I.S. "CENTRUL REPUBLICAN PENTRU AMELIORAREA ŞI REPRODUCŢIA ANIMALELOR''1
96Institutul de Chimie1
97SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1
98Institutul de Arte1
99Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”1
100Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1
101Institutul de Pomicultură1
102Şcoala Antropologică Superioară1
103BC Moldova Agroindbank S.A.1
104Firma „AVVEX“1
105Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
106Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1
107AZAT-SU1
108SRL Avantbios1
109PANTEHNO-NORD SRL1
110Eco-Consult SRL1
111Biochemtech SRL1
112ÎI „Gavaziuc David“1
113Sanin SRL1
114ABS SRL1
115S.R.L. TERRA ARB GRUP1
116Centrul Naţional de Management în Sănătate1
117SRL Bioconvagro1
118Ecosorbent SRL1