Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Proiecte de cercetări ştiintifice fundamentale şi aplicative 2015 - 2018, apel suplimentar


Procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte are loc în conformitate cu prevederile pct. 2, 14, 15 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 731 din 08.09.2014 cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Guvernul şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014.

  • Propunerea de proiect va fi înregistrată obligatoriu (semnată şi ştampilată) în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.
  • Formularele completate şi imprimate, semnate şi ştampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie şi în variantă electronică (WORD) la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 333, tel. 27-04-45.

Condiţiile de participare pot fi accesate AICI.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat AICI.

Data limită de prezentare a propunerilor de proiect – 05.01.2015, orele 17.00.

După depunerea proiectului se exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii de proiect.
Perioada de realizare a proiectului: 48 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 5000

Suma maxima a proiectului (mii lei): 20000

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
18 decembrie 2014
-
06 ianuarie 2015 ora 23:55
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
13 ianuarie 2015
-
20 ianuarie 2015
Data demarării recepţionării contestaţiilor
21 ianuarie 2015
-
25 ianuarie 2015
Data nominalizării câştigătorului
30 ianuarie 2015